Πειρατικό Press * Ενημέρωση χωρις Κατευθύνσεις * Ενημέρωση με Ουσία * peiratiko_press@yahoo.gr * www.sync.gr/Peiratikos*

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΥ! (β')

"Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας"...

Τώρα, πλέον, η διαδικασία αυτή θα μπορεί να γίνεται... προληπτικά. Σύμφωνα με την τροπολογία, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται "από δημόσια αρχή με τη λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, για την οποία είναι αρμόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας". Συνεπώς, τα "υλικά" από τις κάμερες θα μπορεί η όποια δημόσια αρχή (Αστυνομία κ.ά.) να τα επεξεργάζεται κατά το δοκούν για χρονικά διάστημα επτά ημερών. Μετά (τυπικά) το υλικό θα καταστρέφεται.

Ολα αυτά γίνονται με πρόσχημα "την αύξηση της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα των εγκλημάτων βίας" και τη "μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες", όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Με βάση αυτά θα "ληφθούν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας". Γι' αυτό με την πρώτη παράγραφο της τροπολογίας "εξαιρείται από την εφαρμογή του Ν. 2472/1997 η επεξεργασία δεδομένων η οποία ενεργείται στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, άμυνας και ασφάλειας του κράτους από τις αρχές, που είναι κατά νόμο υπεύθυνες για τα θέματα αυτά".

Στην αιτιολογική έκθεση εξηγείται πού θα βρουν οι κρατικές υπηρεσίες το υλικό για την προληπτική παρακολούθηση: "Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων (κάμερες) με την καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιους χώρους, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που στρέφονται κατά της ζωής και της περιουσίας των πολιτών". "Εγκλημα" βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί και η κατάληψη ενός υπουργείου από διαδηλωτές ή οποιοσδήποτε αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους...

Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

SYNC

Bloggers

GreekBloggers.com