Πειρατικό Press * Ενημέρωση χωρις Κατευθύνσεις * Ενημέρωση με Ουσία * peiratiko_press@yahoo.gr * www.sync.gr/Peiratikos*

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ...!


Οποιος επιχειρεί να συνδέσει την απόφαση για την απαγόρευση του καπνίσματος με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την πορεία προς τα εμπρός, είναι βέβαιο ότι επιλέγει λάθος επιχειρήματα.

Γιατί, σαφώς και το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία, ωστόσο η απαγόρευσή του είναι μία υπόθεση με πολύ μακρινό παρελθόν. Τόσο μακρινό που για να περάσει είχε πάρει τη μορφή του "Διατάγματος ελέω Θεού".

Του πότε είναι το σχετικό διάταγμα; Του 1856. Η διαφορά με τη σημερινή απαγόρευση είναι ότι η εφαρμογή της τώρα ξεκινάει την 1η του Ιούλη, ενώ επί ...Οθωνος ξεκίναγε στις 31 του ίδιου μήνα.

Για την ιστορία το Διάταγμα έχει ως εξής:

"Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α'. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β'. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.

Γ'. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

SYNC

Bloggers

GreekBloggers.com