Πειρατικό Press * Ενημέρωση χωρις Κατευθύνσεις * Ενημέρωση με Ουσία * peiratiko_press@yahoo.gr * www.sync.gr/Peiratikos*

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την αντεπίθεσή του εν μέσω κρίσης εξαπέλυσε το μεγάλο ενεργειακό κεφάλαιο της Ευρώπης, επιδιδόμενο σε ένα «πάρε δώσε» με την ΕΕ που θυμίζει «στημένο παιχνίδι». Την περασμένη Τετάρτη, οι επικεφαλής 61 επιχειρήσεων ηλεκτρισμού από 27 ευρωπαϊκές χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδότησαν μια διαδικασία που φιλοδοξεί να δώσει στην ΕΕ ένα καλό πρόσχημα για να ολοκληρώσει την απελευθέρωση της πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να επισπεύσει τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας, υιοθετώντας πλήρως τις αξιώσεις των ενεργειακών κολοσσών. Οι 61 εταιρείες απέστειλαν στον αρμόδιο επίτροπο της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική Α. Πίλμπαγκς τη «Διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή, τις αγορές ηλεκτρισμού και την ασφάλεια εφοδιασμού». Με αυτήν δεσμεύονται να περιορίσουν μέχρι μηδενισμού (κάτι σχετικό) τις εκπομπές άνθρακα από ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2050.

Ο πραγματικός τους στόχος όμως δεν έχει καμία άμεση σχέση με περιβαλλοντικά ζητούμενα, τα οποία προβάλλονται προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους, καθώς η επίτευξη της πλήρους κυριαρχίας των επιχειρήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα σημάνει και ριζική ανατροπή του σημερινού επιπέδου τιμών, οι οποίες επιβαρύνουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Η πλέον προφανής αξίωση των ενεργειακών επιχειρήσεων είναι να επωμιστούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι κρατικοί προϋπολογισμοί, άμεσα ή έμμεσα, το κόστος του 1,8 τρισ. ευρώ που εκτιμούν ότι θα χρειαστούν για τις επενδύσεις που θα οδηγήσουν στη μείωση των ρύπων. Η διακήρυξη υπογράφτηκε και από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Τ. Αθανασόπουλο.

Οι απαιτήσεις τους

Οι ενεργειακές επιχειρήσεις, που κόπτονται τόσο πολύ για το περιβάλλον, συνόδευσαν τη «δέσμευσή» τους από την έκκληση προς την ΕΕ για τη «βοήθειά» της, ώστε να:

«Παρέχουμε ηλεκτρισμό με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία μέσα από μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Διασφαλίζοντας ένα επαρκώς σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με μεγάλη ρευστότητα, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις.
  • Αναγνωρίζοντας ότι οι τιμές που βασίζονται στους κανόνες της αγοράς είναι η καλύτερη βάση για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού.
  • Προάγοντας την περιφερειακή ολοκλήρωση των ηλεκτρικών αγορών, ως ένα βήμα για μία πλήρως ενοποιημένη πανευρωπαϊκή αγορά.
  • Παρέχοντας ένα σύνολο κανόνων συμβατό με τις αρχές της αγοράς, προκειμένου να ενσωματώσουμε την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και την απαραίτητη ενέργεια εξισορρόπησης και ενέργεια αιχμής, στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης για να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη της υποδομής παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού».

Αν τα παραπάνω είναι οι βασικές αξιώσεις τους, οι οποίες συνομολογούν μια «άνευ όρων» παράδοση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στα χέρια τους, οι ενεργειακές επιχειρήσεις δεν κρύβουν την πρόθεσή τους να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι της νέας ενεργειακής καθημερινότητας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους. Οπότε η έκκληση βοήθειας επεκτείνεται προκειμένου να:

«Προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως λύσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής:

  • Δουλεύοντας με τη βιομηχανία για να αναπτυχθεί η απαραίτητη τυποποίηση που θα καταστήσει δυνατή την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Διασφαλίζοντας την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, αναπτύσσοντας κανονισμούς και προωθώντας ενεργά τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά προς φιλικά για το κλίμα προϊόντα και υπηρεσίες».

συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

SYNC

Bloggers

GreekBloggers.com